اخبار

اخبار و رویدادها

اولین گردهمایی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه

جهت مشاهده جزئیات خبر کلیک نمایید...

🔴آخرین مهلت درخواست تجدید نظر در نمرات آزمون جامع

آخرین مهلت درخواست تجدید نظر در نمرات آزمون جامع روز دوشنبه مورخ 21 بهمن ماه 1398 می باشد.

اطلاعیه جدید برای دانشجویان مقطع دکتری

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری، جهت دفاع از رساله، چاپ یا پذیرش دو مقاله در یک نشریه، قابل قبول نیست ...

اعلام نمرات آزمون جامع دی ماه سال 98

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

اطلاعیه جلسات دفاع کارشناسی ارشد

جدول زمانبندی دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

جهت مشاهده جدول زمانبندی دفاع پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کلیک نمایید...

جلسه دفاع ازپایان نامه خانم پرستو کفایی زاد طهرانی مقطع کارشناسی ارشد مورخ 98/06/24

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد خانم پرستو کفایی زاد طهرانی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی...

جلسه دفاع پایان نامه آقای محمود بهرامی بیدونی مقطع کارشناسی ارشد مورخ 98/06/24

جلسه دفاع ازپایان نامه ارشد آقای محمود بهرامی بیدونی دانشجوی رشته روانشناسی بالینی ...

اطلاعیه جلسات دفاع دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای شعیب قاسمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی مورخ 98/11/29

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محمد مهدی صالحی دانشجوی رشته فلسفه علیم و تربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ناهید حیدری دانشجوی رشته فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده مورخ 98/11/30

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم شیرین دخت حبیب زاده دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی مورخ 98/11/26

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای مجید سلیمی دانشجوی رشته سنجش و اندازه گیری

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ترانه خداویردی مورخ 98/11/26

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم ترانه خداویردی دانشجوی رشته روانشناسی

انجمن های علمی دانشجویی

📚 فراخوان‌ دریافت مقاله

فصلنامه ‌فناوری آموزشی، نشریه علمی تخصصی انجمن علمی دانشجویی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی...

نشست بیان تجارب زیسته به عنوان دانشجو محقق در دانشگاه پوآتیه فرانسه برگزار شد

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی ...

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

معاونت پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی روان شناسی تربیتی برگزار می کند.

کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی در دانشکده روان شناسی مورخ 10 و 12 آذر ماه برگزار گردید

کارگاه آموزشی با عنوان مجازی سازی با حضور جناب آقای دکتر نیلی، دکتر جامه بزرگ و ...

نوزدهمین همایش انجمن مشاوره ایران

جهت مشاهده جزئیات کلیک نمایید...

انجمن علمی دانشجویی روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند

سلسله جلسات ژورنال کلاب انجمن علمی دانشجویی روان شناسی...

دسترسی