اخبار

اخبار و رویدادها

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری و فن‌یاری در سه ماهه تابستان سال 98-1397

نمرات آزمون جامع رشته‌های مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی اعلام شد.

دانشجویانی که نسبت به نمرات خود درخواست تجدید نظر دارند تا تاریخ 98/4/18 درخواست مکتوب خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهند.

نمرات آزمون جامع خرداد 98 اعلام شد.

نمرات آزمون جامع خرداد 98 رشته‌های ( روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، مشاوره، روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری) اعلام شد.

اطلاعيه بنياد ملي نخبگان

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» در سال تحصیلی 99-1398 اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

مراسم افتتاحیه مرکز یادگیری گروه تکنولوژی آموزشی دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 27 خرداد ماه با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر برجعلی و معاونین محترم ایشان، اعضای محترم گروه روان‌شناسی بالینی، مدیر و اعضای گروه تکنولوژی آموزشی برگزار گردید.

آزمون جامع دکتری 98 برگزار شد.

آزمون جامع دکتری 98 در تاریخ 98/03/22 در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی برگزار شد.

اطلاعیه ها

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

شرایط بهره‌مندی از اعتبار پژوهش‌یاری و فن‌یاری در سه ماهه تابستان سال 98-1397

نمرات آزمون جامع رشته‌های مدیریت آموزشی و مدیریت آموزش عالی اعلام شد.

دانشجویانی که نسبت به نمرات خود درخواست تجدید نظر دارند تا تاریخ 98/4/18 درخواست مکتوب خود را به اداره آموزش دانشکده تحویل دهند.

نمرات آزمون جامع خرداد 98 اعلام شد.

نمرات آزمون جامع خرداد 98 رشته‌های ( روانشناسی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تکنولوژی آموزشی، برنامه‌ریزی درسی، مشاوره، روانشناسی تربیتی، سنجش و اندازه‌گیری) اعلام شد.

اطلاعيه بنياد ملي نخبگان

بنیاد ملی نخبگان بر اساس آیین‌نامه «پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور» در سال تحصیلی 99-1398 اعتبارها و تسهیلاتی را به دانشجویان مستعد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور اعطا می‌کند.

برنامه زمانبندی آزمون جامع و مصاحبه خرداد ماه 98

برنامه زمانبندی آزمون جامع و مصاحبه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی اعلام شد.

قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری

آن دسته از دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل در مقطع دکتری که آزمون جامع را گذرانده باشند، جهت ادامه تحصیل و انجام مراحل فارغ التحصیلی نیازی به ارائه مدرک سامفا ندارند.

دسترسی